Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018 12:00 - 2234 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2016 theo các tiêu chí:
- Số liệu về các vụ điều tra chống bán phá giá được khởi xướng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các biện pháp chống bán phá giá đã áp dụng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các vụ điều tra và biện pháp chống bán phá giá tính theo ngành hàng.
Tải tài liệu
AD_InitiationsByExpCty
AD_InitiationsByRepMem
AD_InitiationsBySector
AD_InitiationsRepMemVsExpCty
AD_MeasuresByExpCty
AD_MeasuresByRepMem
AD_MeasuresBySector
AD_MeasuresRepMemVsExpCty
AD_Sectoral_MeasuresByExpCty
AD_Sectoral_MeasuresByRepMem
adp_statindex_e
Quảng cáo sản phẩm