Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018 12:00 - 1369 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2016 theo các tiêu chí:
- Số liệu về các vụ điều tra chống bán phá giá được khởi xướng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các biện pháp chống bán phá giá đã áp dụng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các vụ điều tra và biện pháp chống bán phá giá tính theo ngành hàng.
Tải tài liệu
Key: harmonized system section headings
Anti-dumping initiations by Exporter
Anti-dumping initiations by reporting Member
Anti-dumping initiations by reporting Member vs exporter
Anti-dumping initiations by sector
Anti-dumping measures by exporter
Anti-dumping measures by reporting Member
Anti-dumping measures by reporting Member vs exporter
Anti-dumping measures by sector
Anti-dumping sectoral distribution of initiation by exporter
Anti-dumping sectoral distribution of initiation by reporting member
Anti-dumping sectoral distribution of measures by exporter
Anti-dumping sectoral distribution of measures by reporting member
Quảng cáo sản phẩm