Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018 12:00 - 1606 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống trợ cấp tính đến ngày 31/12/2016 theo các tiêu chí:
- Số liệu về các vụ điều tra chống trợ cấp được khởi xướng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các biện pháp chống trợ cấp đã áp dụng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các vụ điều tra và biện pháp chống trợ cấp tính theo ngành hàng.
Tải tài liệu
CV_InitiationsByExpCty
CV_InitiationsByRepMem
CV_InitiationsBySector
CV_InitiationsRepMemVsExpCty
CV_MeasuresByExpCty
CV_MeasuresByRepMem
CV_MeasuresBySector
CV_MeasuresRepMemVsExpCty
CV_Sectoral_InitiationsByExpCty
CV_Sectoral_InitiationsByRepMem
CV_Sectoral_MeasuresByExpCty
CV_Sectoral_MeasuresByRepMem
Quảng cáo sản phẩm