Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018 12:00 - 890 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống trợ cấp tính đến ngày 31/12/2016 theo các tiêu chí:
- Số liệu về các vụ điều tra chống trợ cấp được khởi xướng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các biện pháp chống trợ cấp đã áp dụng: theo quốc gia khởi kiện và quốc gia bị kiện;
- Số liệu về các vụ điều tra và biện pháp chống trợ cấp tính theo ngành hàng.
Tải tài liệu
Key: harmonized system section headings
Countervailing initiations by exporter
Countervailing initiations by reporting member
Countervailing initiations by reporting member vs exporter
Countervailing initiations by sector
Countervailing measures by exporter
Countervailing measures by reporting member
Countervailing measures by reporting member vs exporter
Countervailing measures by sector
Countervailing sectoral distribution of initiations by exporter
Countervailing sectoral distribution of initiations by reporting member
Countervailing sectoral distribution of measures by exporter
Countervailing sectoral distribution of measures by reporting member
Quảng cáo sản phẩm