Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu

Dưới đây là Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 17 tháng 05 năm 2017.
 
Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Thống kê điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do VN tiến hành Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm