Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu

06/04/2016 12:00 - 1137 lượt xem

Dưới đây là Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 06 tháng 04 năm 2016.
 
Nguồn: Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại - VCCI
Tải tài liệu
Thống kê các vụ điều tra tự vệ Việt Nam tiến hành Lượt tải : 0

Các tin khác

Quảng cáo sản phẩm