Thực tiễn và Pháp luật chống bán phá giá và chống trợ cấp: Kinh nghiệm của Mexico

31/07/2010 12:00 - 1887 lượt xem

Tác giả: Gregory W. Bowman (Cao đẳng Mississippi – Khoa luật ); Nick Covelli (Tòa án thương mại quốc tế Canada); David A. Gantz (Đại học Arizona); James E. Rogers (Cao đẳng về Luật); Ihn-Ho Uhm (Tòa án thương mại quốc tế Canada (nghỉ hưu))

Tóm lược:

Trong khi rất nhiều nghiên cứu về pháp luật biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ và Canada, chỉ một số ít nghiên cứu tiếng Anh về pháp luật về biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mexico. Điều này thực sự rủi ro, đặc biệt khi Mexico đã đưa vào áp dụng những luật này và gần đây các luật này cũng có những sửa đổi quan trọng. Bài viết này phần nào khắc phục sự mất cân đối đó, và đưa ra những phân tích so sánh pháp luật phòng vệ thương mại Mexico với pháp luât chống bán phá giá và chống trợ cấp của đối tác NAFTA nói riêng và các quốc gia khác nói chung.

Bài viết được phân chia như sau. Phần đầu là lịch sử hình thành và phát triển của pháp luât chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mexico. Bài viết cũng đưa ra môt bản tóm tắt về những sự khác nhau cơ bản giữa luật chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mexico với luật này của Hoa Kỳ và Canada, và giải thích cho việc Mexico sử dụng các luật này kể từ năm 1986. Tiếp theo là nghiên cứu việc sử dụng Luật Ngoại thương Mexico (FTL), sửa đổi thông qua năm 2006, và các quy định hướng dẫn thi hành (Quy chế luật ngoại thương năm 2000). Bài viết kết thúc bằng thảo luận về rà soát hành chính, tư pháp và rà soát chương 19 của NAFTA quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mexico. Mặc dù theo hệ thống pháp luật của Mexico thì luật này không qui định, tuy  nhiên, phân tích này dựa trên các quyết định của tòa án Mexico, Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB của WTO và ban hội thẩm song phương theo chương 19 của NAFTA, cũng như các phán quyết cuối cùng của cơ quan điều tra Mexico. Tất cả những điều trên đều nhằm giúp cho người đọc hiểu thêm về Quy định Luật ngoại thương và luật này đã được áp dụng trong thực tế như thế nào.

Quảng cáo sản phẩm