Tọa đàm "Hoa Kỳ thắt chặt pháp luật về CBPG và CTC đối với nền kinh tế phi thị trường - Ảnh hưởng tới doanh nghiệp Việt Nam"

26/09/2010 12:00 - 1304 lượt xem

Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đề xuất một loạt các giải pháp nhằm hỗ trợ Sáng kiến xuất khẩu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, trong đó có nhóm 14 sửa đổi pháp luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ.

Một phần nội dung chủ yếu của 14 sửa đổi này liên quan đến quy trình và cách thức điều tra đối với các nước có nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam. Tất cả đều theo hướng thắt chặt và gây bất lợi hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài (với mục tiêu tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Hoa Kỳ). Vì vậy nếu những đề xuất này của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được thông qua, việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn mới.

Để giúp các doanh nghiệp, hiệp hội và các đơn vị liên quan biết về nội dung, tác động của những đề xuất sửa đổi này cũng như khuyến nghị biện pháp đối phó đối với từng vấn đề, Hội đồng tư vấn về Phòng vệ thương mại, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Luật sư William. H. Barringer thuộc hãng luật Winston&Strawn (luật sư đã tư vấn rất hiệu quả cho Việt Nam trong vụ kiện chống bán phá giá tôm và vụ kiện chống trợ cấp đối với túi nhựa) tổ chức:

Tọa đàm

“Hoa Kỳ thắt chặt pháp luật về chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nền kinh tế phi thị trường -

Ảnh hưởng tới doanh nghiệp Việt Nam”

Thời gian: 8.00-11.30h Thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2010

Địa điểm: Hội trường 3 – Tầng 7, Trụ sở VCCI - 9 Đào Duy Anh – Hà Nội

Tải tài liệu
2019021217060373dc653575v1tlepspeechtovccievsep29-finalpdf
Quảng cáo sản phẩm