Toạ đàm “Phân tích các yếu tố chính sách tác động đến xuất khẩu của Việt nam vào thị trường Hoa Kỳ và các khuyến nghị đối với VN

25/11/2008 12:00 - 1313 lượt xem

Thời gian: 8h30 – 12h00 ngày 24/11/2008
Địa điểm: Hội trường Tầng 7 – VCCI, 9 Đào Duy Anh – Hà Nội
Diễn giả: Ông Jon Huenemann – Nguyên trưởng Chương trình GSP Hoa Kỳ và Ông Jay Eizenstat – Nguyên cán bộ Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR
Quảng cáo sản phẩm