Tọa đàm "Việt Nam và Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế"

06/05/2010 12:00 - 1289 lượt xem

Với 74 quốc gia thành viên, trong đó có các đối tác thương mại đặc biệt lớn như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada, Australia, Nhật Bản…Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) đang điều chỉnh khoảng 2/3 giao dịch thương mại thế giới và là Công ước về thương mại có diện áp dụng rộng rãi nhất. CISG được xem là ví dụ thành công điển hình cho quyết tâm thống nhất hóa pháp luật về hợp đồng trên thế giới và thiện chí đàm phán để tạo ra những quy định công bằng về quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán, phù hợp với các trường phái pháp luật khác nhau.

Cho đến nay Việt Nam vẫn chưa gia nhập CISG dù đã không ít lần các chuyên gia trong nước và nước ngoài khuyến nghị việc này. Việc Việt Nam chưa tham gia CISG khiến doanh nghiệp Việt Nam gặp những khó khăn, rủi ro gì khi ký kết các hợp đồng mua bán quốc tế? Chúng ta đã bỏ qua những lợi ích kinh tế đáng kể nào khi đứng ngoài CISG? Hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam có mất đi cơ hội để hoàn thiện? Có lý do nào ngăn cản Việt Nam gia nhập CISG?...

Những nội dung này sẽ được trao đổi và thảo luận tại Tọa đàm do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm xem xét nhiều chiều vấn đề này và có kiến nghị phù hợp với các cơ quan Nhà nước liên quan:

Tọa đàm

Việt Nam và Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế

Thời gian: 8h00-11h30 Thứ Ba ngày 11 tháng 5 năm 2010

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Nhà khách Chính phủ

Số 8 Chu Văn An – Hà Nội

 
 
Tải tài liệu
2019021217092095ban-thuyet-minh-vn-gia-nhap-cong-uoc-vien-tonghop-ver10maypdf
2019021217092252hangs-presentationpdf
2019021217092412mr-dung-presentation-ltdpdf
2019021217092590mr-thuongtac-dong-cua-du-da-phuong-den-tmnewpdf
2019021217092768mrnam-presentationpdf
2019021217092916ms-mo--da-den-luc-vn-gia-nhap-cisgpdf
2019021217093096tham-luan-mr-quyen--cong-uoc-vien-duoi-goc-nhin-cua-dn-gopdf
2019021217093291thuongmaiquoctepdf
Quảng cáo sản phẩm