Toà Thương mại quốc tế Canada điều tra sơ bộ về thiệt hại trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm khớp nối ống bằng đồng (copper pipe fittings) nhập khẩu từ Việt Nam.

06/11/2017 12:00 - 2393 lượt xem

Sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) về việc tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng (copper pipe fittings) nhập khẩu từ Việt Nam vào ngày 27 tháng 10 năm 2017, Tòa Thương mại Quốc tế Canada (CITT) đã khởi xướng điều tra sơ bộ về thiệt hại, theo tiểu mục 34 (2) của Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA), để xem xét các bằng chứng được đưa ra có đủ cơ sở chứng minh rằng việc phá giá và trợ cấp bị cáo buộc đối với mặt hàng trên đã gây thiệt hại, cản trở sự phát triển hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước hay không.
         
Các bên liên quan muốn tham gia vào giai đoạn điều tra thiệt hại sơ bộ này phải gửi thông báo tham gia tới CITT trước ngày 10/11/2017. (Danh sách các bên tham gia sẽ được CITT công bố vào ngày 14/11/2017).

Các bên có tên trong Danh sách trên được yêu cầu gửi Bản đệ trình bày tỏ quan điểm đối với các nội dung đơn kiện và phải gửi CITT không muộn hơn ngày 24/11/2017.
       
Văn bản đệ trình, thư từ và các yêu cầu thông tin liên quan đến thông báo này phải được gửi đến địa chỉ: The Registrar, Secretariat to the Canadian International Trade Tribunal, 15th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (điện thoại), 613-990-2439 (fax), citt-tcce@tribunal.gc.ca (e-mail).

Dự kiến ngày 27/12/2017 CITT sẽ ra quyết định sơ bộ liên quan đến vấn đề thiệt hại.
         
Các thông tin chi tiết có thể được xem tại trang web của CITT tại https://citt-tcce.gc.ca/en/whats-new

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm