Tôn phủ màu - Thái Lan khởi xướng điều tra chống bán phá giá

11/09/2015 12:00 - 13398 lượt xem

Ngày 11/09/2015, Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn phủ màu (Cold rolled steel, plated or coated with an alloy of aluminum and hot dipped galvanized and painted) nhập khẩu từ Việt Nam. 
1. Sản phẩm bị điều tra: Tôn phủ màu có mã HS: 7210.70.10.012 7210.70.10.013    7210.70.10.014 7210.70.10.015 7210.70.10.022 7210.70.10.023 7210.70.10.024 7210.70.10.025 7210.70.10.032 7210.70.10.033 7210.70.10.034 7210.70.10.035 7210.70.10.042 7210.70.10.043 7210.70.10.044 7210.70.10.045 7210.70.10.052 7210.70.10.053 7210.70.10.054 7210.70.10.055 7210.70.10.062 7210.70.10.063 7210.70.10.064 7210.70.10.065 7210.70.10.090 7210.70.90.030 7210.70.90.040 7210.70.90.050 7210.70.90.060 7225.99.90.090 7212.40.10.090 7212.40.20.090 7212.40.90.090 7226.99.19.090 và 7226.99.99.090

2. Nguyên đơn: Công ty NSW. Bluescope.

3. Biên độ phá giá bị cáo buộc: 89.58%

Tin tức liên quan: 
Thái Lan khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với tôn phủ màu Việt Nam
Quảng cáo sản phẩm