Tỷ giá hối đoái và nhu cầu thị trường với bảo hộ thương mại

31/12/2013 12:00 - 1781 lượt xem

J. Lawrence Broz 

Tóm lược:

Sự đối đầu gần đây giữaTrung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề chính sách tiền tệ đã khắc họa một hiện tượngrộng lớn hơn: định giá sai tỷ giá hối đoái thường ảnh hưởng tới cả chính sáchthương mại. Trong khi các nghiên cứu trước đây đã chứng tỏ rằng  những hànhđộng bảo hộ tổng hợp thường  liên quan tích cực tới mức độhiệu quả thực tế của tỷ giá hối đoái, tác giả nghiên cứu về mối quanhệ đó tại cấp độ ngành công nghiệp. Tác giả cho rằng một vài đặc thù riêngcủa từng ngành công nghiệp sẽ quyết định đến việc bảo hộnhằm tương ứng vớisự thay đổi của tỷ giá hối đoái, bao gồm mức độ của hiệu ứng truyền dẫn tỷ giáhối đoái, cấp độ thâm nhập của hàng nhập khẩu, và thị phần nguyên liệu đầu vàotrung gian được nhập khẩu trên tổng số nguyên liệu đầu vào công nghiệp. Tác giảđánh giá những lập luận có điều kiện của mình bằng việc tính toán dựa trên môhình nhị thức âm từ những đơn kiện chống bán phá giá ở cấp độ ngành và nhậnthấy rằng tác động bên lề của việc nâng giá tiền tệ trong biện pháp này xuấtphát từ nhu cầu bảo hộ thương mại là tích cực và chỉ có ý nghĩa quan trọng đốivới những ngành có tính luân chuyển cao. Vì vậy, tỷ giá hối đoái dường như gâyra những nhu cầu về rào cản thương mại chỉ đối với những ngành mà trong đó sựcạnh tranh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc nâng giá tiền tệ.

Tải nghiên cứu tại đây: 

Tải tài liệu
Exchange Rates and Industry Demands for Trade Protection_0.pdf
Quảng cáo sản phẩm