Vải và hàng dệt may - Thổ Nhĩ Kỳ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

15/01/2013 12:00 - 3228 lượt xem

Đây là vụ điều tra tự vệ do Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng điều tra ngày 13/01/2011.

Sản phẩm bị điều tra là các mặt hàng quần áo(apparels) có mã HS: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109,6110, 6112, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6211) và vải dệt(woven fabrics) có mã HS: 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5407, 5408, 5512,5513, 5514, 5215, 5216.  

Trong khi chờ kết quả điều tra, Tổng cục Ngoạithương Thổ Nhĩ Kỳ (UFT) áp dụng biện pháp tạm thời, cụ thể:

Mức thuế tạm thời áp dụng với:

Quần áo/Apparels

Vải sợi/woven fabrics

Nước kém phát triển và

nước được hưởng GSP

27%

(tối thiểu: 3,5 USD/kg;

tối đa: 16 USD/kg)

21%

(tối thiểu: 0,75 USD/kg; tối đa: 3,75 USD/kg)

Nước đang phát triển

37%

(tối thiểu: 4,5 USD/kg;

tối đa: 18 USD/kg)

28%

(tối thiểu: 1 USD/kg;

tối đa: 4 USD/kg)

Các quốc gia khác

40%

30%

Tải tài liệu
Application form for apparels
Application form for woven fabrics
Quảng cáo sản phẩm