Vấn đề chính trị trong gia công toàn bộ: Nghiên cứu quan hệ thương mại giữa EU với Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực xe đạp

01/03/2013 12:00 - 1448 lượt xem

Tác giả: Jappe Eckhardt 

Trong suốt hai thập niên gần đây, tại Liên minh Châu Âu (EU) số lượng những nhà sản xuất thực hiện gia công một phần sản phẩm tại các quốc gia có thu nhập thấp đang gia tăng nhanh chóng. Cũng trong thời gian này, có không ít các doanh nghiệp tiếp tục duy trì chu trình sản xuất (gần như) toàn bộ sản phẩm trong EU. Bài viết này nhằm tìm hiểu các vấn đề chính trị có tác động tới hoạt động gia công toàn cầu thông qua việc xem xét các hệ quả chính trị của sự phân chia này, giữa một bên là những nhà sản xuất và các quốc gia thành viên EU, bên được hưởng lợi từ việc gia tăng nhập khẩu từ các quốc gia có thu nhập thấp và một bên là các công ty và các quốc gia bị tổn thương bởi sự tràn lan của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc và các quốc gia khác. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ ngành sản xuất xe đạp và một số vụ kiện chống bán phá giá mà EU tiến hành gần đây đối với xe đạp nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Quảng cáo sản phẩm