Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu

03/07/2013 12:00 - 1068 lượt xem

Ngày 02 tháng 07 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4460/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội, có mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01).

Trước đó, ngày 06 tháng 05 năm 2013, Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã tiếp nhận Hồ sơ hợp lệ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng nêu trên của Bên yêu cầu là Công ty TNHH POSCO VST và Công ty cổ phần Inox Hòa Bình.

Một số thông tin về vụ việc:

- Cơ quan điều tra: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương;

- Nguyên đơn: Công ty TNHH POSCO VST và Công ty cổ phần Inox Hòa Bình;

- Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013;

- Sản phẩm bị điều tra: Thép không gỉ cán nguội, có mã HS theo Biểu thuế nhập khẩu của Hải quan Việt Nam: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các thủ tục điều tra tiếp theo căn cứ các quy định của pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể là Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

Các bên có lợi ích liên quan nếu muốn tiếp cận thông tin lưu hành công khai về vụ việc này phải đăng ký với Cơ quan điều tra để được tiếp cận và được cung cấp thông tin. Đơn đăng ký quyền tiếp cận thông tin liên quan của vụ việc phải được gửi tới Cơ quan điều tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành quyết định điều tra vụ việc.

Thông tin liên hệ:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05002 (Máy lẻ: 1038) Fax: (+84 4) 222.05003

Email: ninhtt@moit.gov.vn hoặc pvtm@moit.gov.vn

Website: www.vca.gov.vn hoặc www.qlct.gov.vn

Nguồn: Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công thương 

Quảng cáo sản phẩm