Bản Tin Phòng Vệ Thương Mại

Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 8, tháng 2/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 8, tháng 2/2009

02/04/2009

Chủ đề: Vụ kiện chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 7, tháng 1/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 7, tháng 1/2009

18/03/2009

Chủ đề: Kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài sau hai năm gia nhập WTO.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 6, tháng 12/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 6, tháng 12/2008

08/01/2009

Chủ đề: Phương pháp tính thuế chống bán phá giá “Zeroing” của Hoa Kỳ.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 5, tháng 11/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 5, tháng 11/2008

23/12/2008

Chủ đề: Chính sách Thương mại Hoa Kỳ dưới thời Obama – Những phân tích đối với Việt Nam
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 4, tháng 10/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 4, tháng 10/2009

02/12/2008

Chủ đề: Rà soát thuế chống bán phá giá đối với giầy mũ da Việt Nam tại EU - Một số điểm doanh nghiệp cần lưu ý.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 2, tháng 8/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 2, tháng 8/2009

25/11/2008

Chủ đề: Quy trình đối phó với nguy cơ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 3, tháng 9/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 3, tháng 9/2008

25/11/2008

Chủ đề: Vai trò của các thành phần phi Nhà nước trong các vụ kiện chống bán phá giá – Bài học kinh nghiệm từ Ấn Độ và Thái Lan. 
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 1, tháng 7/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 1, tháng 7/2008

20/11/2008

Chủ đề: Hội đồng tư vấn về chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ.
1...11121314151617
Quảng cáo sản phẩm