Bản tin TBT Việt Nam số 02 năm 2019

15/02/2019 12:00 - 160 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 02 năm 2019

Trong số này:
- Vấn đề hôm nay: Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và vấn đề về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/1/2018 - 15/02/2019;
+ Thông báo của một số nước cần quan tâm;
+ Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành.
Quan ngại thương mại: Quan ngại đối với Dự thảo của Ấn Độ về Dự thảo sửa đổi quy định nhập khẩu đồ chơi. 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam: Hội thảo về chương trình tiêu chuẩn hoá nâng cao hội nhập 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-TBT-so-2-nam-2019
Quảng cáo sản phẩm