Các Ấn Phẩm Khác

Bản tin TBT số 5/2019
Bản tin TBT số 5/2019

11/06/2019

Thời gian: 05/2019

Đơn vị: Văn phòng TBT Việt Nam
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16/04/2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương
Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam

21/03/2019

Thời gian: 3/2019

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA
Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA

20/03/2019

Thời gian: 3/2019
 
Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

16/04/2018

​Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương
Giới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC
Giới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC

15/02/2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thời gian: 11/2016
Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam
Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam

06/01/2017

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thời gian thực hiện: 2016

Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế
Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế

01/11/2013

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2012
1234
Quảng cáo sản phẩm