Các Ấn Phẩm Khác

Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 17+18
Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 17+18

20/02/2020

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 17+18 Quý III+IV/2019

Chủ đề: "Nhìn lại chặng đường hội nhập FTA Việt Nam năm 2019"

Các biện pháp SPS: Báo cáo tình hình thương mại nông nghiệp giữa Campuchia, Lào, Việt Nam và Trung Quốc
Các biện pháp SPS: Báo cáo tình hình thương mại nông nghiệp giữa Campuchia, Lào, Việt Nam và Trung Quốc

26/08/2019

Thời gian: 2017

Đơn vị thực hiện: Chương trình "Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế cho các sáng kiến tiểu vùng ở Châu Á (SCSI)" của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

23/07/2019

Thời gian: 7/2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam
Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam

12/07/2019

Thời gian: 6/2019 
 
Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS. 
Bản tin TBT số 6/2019
Bản tin TBT số 6/2019

10/07/2019

Thời gian: 07/2019

Đơn vị: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT số 5/2019
Bản tin TBT số 5/2019

11/06/2019

Thời gian: 05/2019

Đơn vị: Văn phòng TBT Việt Nam
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16/04/2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương
12345
Quảng cáo sản phẩm