Các Ấn Phẩm Khác

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

23/07/2019

Thời gian: 7/2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam
Báo cáo: Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và rủi ro cho ngành gỗ Việt Nam

12/07/2019

Thời gian: 6/2019 
 
Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS. 
Bản tin TBT số 6/2019
Bản tin TBT số 6/2019

10/07/2019

Thời gian: 07/2019

Đơn vị: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT số 5/2019
Bản tin TBT số 5/2019

11/06/2019

Thời gian: 05/2019

Đơn vị: Văn phòng TBT Việt Nam
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

16/04/2019

Thời gian: 2019

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương
Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu: Tự do hóa trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam

21/03/2019

Thời gian: 3/2019

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA
Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA

20/03/2019

Thời gian: 3/2019
 
Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập
12345
Quảng cáo sản phẩm