Các Ấn Phẩm Khác

So sánh các biện pháp tự vệ trong những Hiệp định thương mại khu vực và song phương trong thời gian gần đây
So sánh các biện pháp tự vệ trong những Hiệp định thương mại khu vực và song phương trong thời gian gần đây

02/08/2017

Đơn vị thực hiện: ​International Centre for Trade and Sustainable Development
Thời gian thực hiện: 11/2016
Giới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC
Giới thiệu tóm lược Cộng đồng Kinh tế AEC

15/02/2017

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thời gian: 11/2016
Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam
Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam

06/01/2017

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thời gian thực hiện: 2016

Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế
Cẩm nang Vận động Chính sách Thương mại Quốc tế

01/11/2013

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2012
Cam kết WTO về Phân phối - Logistics
Cam kết WTO về Phân phối - Logistics

08/06/2009

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO?
Cam kết WTO về Kế toán, Kiểm toán, Dịch vụ Thuế - Bảo hiểm
Cam kết WTO về Kế toán, Kiểm toán, Dịch vụ Thuế - Bảo hiểm

08/06/2009

Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm?
Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán
Cam kết WTO về Ngân hàng - Chứng khoán

08/06/2009

Để tìm hiểu Việt Nam có cam kết những dịch vụ ngân hàng và dịch vụ chứng khoán nào khi gia nhập WTO?
Cam kết chung về Dịch vụ
Cam kết chung về Dịch vụ

08/06/2009

Thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong WTO. Vậy hệ thống cam kết về dịch vụ trong WTO bao gồm những gì?
1234
Quảng cáo sản phẩm