Các Ấn Phẩm Khác

Trợ cấp nông nghiệp
Trợ cấp nông nghiệp

28/03/2009

Các vấn đề liên quan đến Trợ cấp nông nghiệp: Trợ cấp nông nghiệp là gì? Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không? Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào? Chính phủ có thể trợ cấp nông nghiệp sau khi gia nhập WTO không?
Cam kết WTO đối với sản phẩm Cây công nghiệp - Chăn nuôi
Cam kết WTO đối với sản phẩm Cây công nghiệp - Chăn nuôi

07/11/2008

Muốn tìm hiểu xem: Năng lực cạnh tranh của ngành hàng cây công nghiệp, ngành chăn nuôi của Việt Nam như thế nào? Việt Nam đã cam kết về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm cây công nghiệp, sản phẩm chăn nuôi ra rao?
1234
Quảng cáo sản phẩm