Các Ấn Phẩm Khác

Cam kết chung về Dịch vụ
Cam kết chung về Dịch vụ

08/06/2009

Thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong WTO. Vậy hệ thống cam kết về dịch vụ trong WTO bao gồm những gì?
Cam kết WTO về Doanh nghiệp Thương mại nhà nước Doanh nghiệp nhà nước
Cam kết WTO về Doanh nghiệp Thương mại nhà nước Doanh nghiệp nhà nước

07/05/2009

Doanh nghiệp thương mại nhà nước là gì? Trong cam kết WTO, "Doanh nghiệp nhà nước" được hiểu như thế nào? WTO quy định như thế nào về Doanh nghiệp thương mại nhà nước? Trước khi gia nhập WTO Việt Nam duy trì những Doanh nghiệp thương mại nhà nước nào?
Cam kết WTO về Vận tải
Cam kết WTO về Vận tải

07/05/2009

Việt Nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập WTO? Doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại có thể cung cấp các dịch vụ nào cho khách hàng tại Việt Nam?
Cam kết WTO về các Dịch vụ kinh doanh
Cam kết WTO về các Dịch vụ kinh doanh

07/05/2009

Để tìm hiểu: Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết mở cửa trong những dịch vụ kinh doanh nào? Các cam kết mở cửa đó như thế nào?
Cam kết WTO về Chuyển phát và Viễn thông
Cam kết WTO về Chuyển phát và Viễn thông

07/05/2009

Dịch vụ viễn thông và một phân ngành của nó là dich vụ chuyển phát sẽ có những điều chỉnh như thế nào sau khi Việt Nam gia nhập WTO?
Cam kết WTO về Ô tô
Cam kết WTO về Ô tô

27/04/2009

Tình hình phát triển ngành ô tô của Việt Nam khi gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ra sao? Việt Nam đã có những cam kết quốc tế nào về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm ô tô?
Cam kết WTO về Giấy
Cam kết WTO về Giấy

27/04/2009

Để tìm hiểu: Tình hình phát triển ngành Giấy khi Việt Nam gia nhập WTO như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành Giấy ra sao? Cam kết WTO của Việt Nam về thuế quan đối với sản phẩm ngành giấy như thế nào?
Cam kết WTO về Điện tử
Cam kết WTO về Điện tử

27/04/2009

Khi Việt Nam gia nhập WTO tình hình ngành điện tử như thế nào? Năng lực cạnh tranh của ngành điện tử Việt Nam thế nào?
12345
Quảng cáo sản phẩm