Bản tin TBT Việt Nam số 10 năm 2018

15/10/2018 12:00 - 159 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 10 năm 2018

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay
- Mô hình tư vấn TBT và cơ chế tham vấn chuyên gia? (tiếp) 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/09/2018-15/10/2018 
Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 
Tranh chấp thương mại  
- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp) 
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Hội thảo “Nâng cao sức cạnh tranh trong ngành thực phẩm thông qua tiêu chuẩn và thương hiệu” 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-10pdf
Quảng cáo sản phẩm