Bản tin TBT Việt Nam số 11 năm 2018

15/11/2018 12:00 - 143 lượt xem

Tổng hợp Các tin tức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 11 năm 2018

Trong số này: 
Vấn đề hôm nay  
- Mô hình tư vấn TBT và cơ chế tham vấn chuyên gia?
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  
- Danh mục thông báo nhận được từ 15/10/2018-15/11/2018 
- Thông báo của một số nước cần quan tâm 
- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành  
Tranh chấp thương mại  
- Đánh giá sự vi phạm theo Hiệp định SPS  
Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  
- Hội thảo “Nâng cao sức cạnh tranh trong ngành thực phẩm thông qua tiêu chuẩn và thương hiệu” 

Bản tin được đính kèm dưới đây
Tải tài liệu
ban-tin-tbt-2018-so-11pdf
Quảng cáo sản phẩm