Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2020

27/05/2020 12:00 - 608 lượt xem

Thời gian: Tháng 5/2020

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam

Trong số này:
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp cần làm gì để vượt qua hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT trước tác động của dịch Covid-19 (tiếp)


Hàng rào kỹ thuật trong thương mại:
+ Danh mục thông báo nhận được từ 15/4/2020-15/5/2020
+ Tin cảnh báo tháng 5/2020
+ Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam mới ban hành


Quan ngại thương mại
+ Quan ngại đối với Thông tư của Bộ Y tế Công cộng Qatar quy định về thời hạn sử dụng của phô mai
+ Quan ngại đối với Biện pháp của Hoa Kỳ: Hiện đại hóa các Quy định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu chưng cất và đồ uống mạch nha

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam
Tổng cục TCĐLCL mở rộng “hành lang” hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản khi tham gia FTA

Bản tin được đính kèm dưới đây

Tải tài liệu
2020052714502942ban-tin-s5--2020pdf
Quảng cáo sản phẩm