Cam kết chung về Dịch vụ

08/06/2009 12:00 - 1409 lượt xem

Thương mại dịch vụ là một bộ phận quan trọng trong WTO. Vậy hệ thống cam kết về dịch vụ trong WTO bao gồm những gì? Theo Hiệp định GATS, Việt Nam có nghĩa vụ gì liên quan đến dịch vụ? Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam dưới hình thức nào? Cam kết dịch vụ có liên quan tới đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam không?...Cuốn booklet “Cam kết chung về dịch vụ” sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc trên.
Tải tài liệu
Cam ket chung ve Dich vu.pdf 5812.12 KB

 
Quảng cáo sản phẩm