Chống Trợ Cấp

Sợi Polyester - EU điều tra chống trợ cấp
Sợi Polyester - EU điều tra chống trợ cấp

23/12/2013

Đây là vụ điều tra chống trợ cấp do Liên minh Châu Âu (EU) khởi xướng ngày 19/12/2013, đối với sản phẩm sợi Polyester nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.
Tôm nước ấm đông lạnh - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp
Tôm nước ấm đông lạnh - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

21/01/2013

Đây là vụ điều tra chống trợ cấp do Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng ngày 17/01/2013.
Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp
Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

19/01/2012

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam ngày 18/01/2012.
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá
Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá

30/10/2011

Đây là vụ kiện do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp ngày 15/11/2011
Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp
Túi nhựa đựng hàng bán lẻ PE - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

08/06/2009

Đây là vụ kiện do Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp ngày 21/04/2009.
12
Quảng cáo sản phẩm