Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc

12/09/2018 12:00 - 4578 lượt xem

HỘI THẢO

Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc

- Những đánh giá và vấn đề đặt ra sau 3 năm FTA có hiệu lực-

Đơn vị tổ chức:  

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế Gwang Chang』 (Lee&Ko GCI)
  • Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University)
  • Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA)
  • Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Thời gian:  13h00 – 19h00 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Địa điểm:  Phòng Emerald, Khách sạn Lotte, Hà Nội

Nội dung chính: 

Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, trải qua 26 năm, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là sau khi Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược vào năm 2009. Năm 2015, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định thương mại tự do, nhờ đó mà mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước đã và đang bước vào một quỹ đạo phát triển mới. Từ đó, “Để tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc toàn diện hơn và sâu sắc hơn, hai nước cần đánh giá lại những thành quả đã đạt được và đặt ra những kế hoạch hành động trong tương lai với một bước phát triển mạnh mẽ mới”.

Hội thảo đưa ra Báo cáo chung về "Tương lai quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc", đồng thời thảo luận về các phương án tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư và thúc đẩy khả năng tận dụng FTA cho doanh nghiệp của hai nước.

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
2019030413493662vietnamese-programfinal1107pdf
2019030413495961plenary-session0barkvnpdf
2019030413501145session11loivnpdf
2019030413501609session12heovnpdf
2019030413502970session21leevnpdf
2019030413510328session22yoovnpdf
2019030413511706session23trangvnpdf
Quảng cáo sản phẩm