Thép dây, thép cuộn - Việt Nam điều tra áp dụng bp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (AC01.SG04)

01/08/2018 12:00 - 17068 lượt xem

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Đây là vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đầu tiên mà Việt Nam tiến hành. Vụ kiện này dựa trên nghi ngờ có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại từ vụ kiện gốc có mã vụ việc là SG04, sau khi Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam  

Một số thông tin chính của vụ việc

- Sản phẩm bị điều tra: là các sản phẩm thép cuộn và thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7213.99.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 và 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phẩn Thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

- Thời hạn điều tra: 6 tháng

Kết luận cuối cùng

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam.

 Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế là 10,9% kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2020 (nếu biện pháp tự vệ ban đầu không gia hạn).

Gia hạn biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM
 
Thời gian có hiệu lực Mức thuế
22/3/2020 - 21/3/2021 9,4%
22/3/2021 - 21/3/2022 7,9%
22/3/2022 - 21/3/2023 6,4%
Từ 22/3/2023 trở đi 0% (nếu không gia hạn)

Hồ sơ vụ việc có trong các Tệp đính kèm dưới đây:
Thời gian Sự kiện
26/07/2018 Khởi xướng điều tra (Quyết định 2622/QĐ-BCT)
17/01/2019 Tổ chức phiên tham vấn công khai
25/01/2019 Gia hạn thời gian điều tra (Quyết định 171/QĐ-BCT)
13/05/2019 Ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCTvề việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh 
17/05/2019 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được
29/05/2019 Ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho công ty Daeho
19/06/2019 Ban hành Quyết định 1727/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Lâm Viễn Vĩnh Phúc
Ban hành Quyết định 1728/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Vĩnh Thành
16/08/2019 Ban hành Quyết định 2540/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh cho Công ty Sunway
20/3/2020 Ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT gia hạn biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

 
Tải tài liệu
4. Gia han bien phap chong lan tranh bien phap PVTM
1.1 Quyet dinh khoi xuong dieu tra AC01
1.2 Thong bao khoi xuong dieu tra AC01
2 Quyet dinh 1230 ap dung bien phap chong lan tranh AC01
3.1 Quyet dinh1483 mien tru Daeho
3.2. Quyet dinh 1727 mien tru Lâm Viễn Vĩnh Phúc
3.3. Quyet dinh 1728 mien tru Vĩnh Thành
3.4. Quyet dinh 2540 mien tru Sunway
Quảng cáo sản phẩm