Việt Nam

VCCI lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Quản lý Ngoại Thương
VCCI lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Quản lý Ngoại Thương

21/06/2016

Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Luật Quản lý Ngoại thương nhằm hoàn chỉnh, hoàn thiện chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này.
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

12/10/2015

Ngày 07/09/2015, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-QLCT về việc ban hành các Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; ... và quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư quy định về thủ tục hải quan; ... và quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

16/09/2014

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

05/08/2008

Ngày 15/5/2008 Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã ký quyết định số 32/QĐ-QCLT ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.
Chỉ thị về biện pháp phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài
Chỉ thị về biện pháp phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài

04/12/2006

Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ số 20/2005/CT-TTG ngày 09 tháng 06 năm 2005 về việc chủ động phòng chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài.
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
Nghị định về Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

04/12/2006

Nghị định của Chính phủ số 04/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

04/12/2006

Nghị định của Chính phủ số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Pháp lệnh quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Pháp lệnh quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

04/12/2006

Pháp lệnh của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội số 20/2004/PL-UBTVQH11 quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
12
Quảng cáo sản phẩm