Chống Bán Phá Giá

Vòng khuyên kim loại - EU điều tra chống bán phá giá
Vòng khuyên kim loại - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 28/4/2004, mức thuế cuối cùng 51,2% - 78,8%.
Xe đạp - EU điều tra chống bán phá giá
Xe đạp - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 29/4/2004, mức thuế cuối cùng 15,8% - 34,5%. Thuế chống bán phá giá tự động hết hiệu lực ngày 15/07/2010, ngành sản xuất nội địa không đệ đơn yêu cầu rà soát cuối kỳ.
Ống tuýp thép - EU điều tra chống bán phá giá
Ống tuýp thép - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 11/8/2004, vụ kiện chấm dứt do bên khởi kiện rút đơn kiện.
Chốt cài inox - EU điều tra chống bán phá giá
Chốt cài inox - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 24/8/2004, mức thuế cuối cùng 7,7%.
Đèn huỳnh quang - EU điều tra chống bán phá giá
Đèn huỳnh quang - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 10/9/2006, mức thuế cuối cùng 66,1%.
Tôm - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Tôm - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do Hoa Kỳ tiến hành, khởi kiện ngày 31/12/2003, mức thuế cuối cùng 4,13% - 25,7%.
Giày và đế giày không thấm nước - Canada điều tra chống bán phá giá
Giày và đế giày không thấm nước - Canada điều tra chống bán phá giá

26/11/2006

Ngày 7/1/2003, Toà án Thương mại quốc tế Canada (CITT) đã công bố kết luận cuối cùng về vụ Hiệp hội các nhà sản xuất giày Canada (SMAC) kiện các doanh nghiệp Việt Nam bán phá giá giày và đế giày không thấm nước vào thị trường nước này.
123456789
Quảng cáo sản phẩm