Chống Bán Phá Giá

Sợi vải - Ấn Độ điều tra chống bán phá giá
Sợi vải - Ấn Độ điều tra chống bán phá giá

03/11/2008

Đây là vụ kiện chống bán phá giá do Ấn Độ khởi xướng điều tra ngày 06 tháng 05 năm 2008 đối với sợi vải (All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (FDY) nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. 
Lò xo không bọc - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá
Lò xo không bọc - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

09/02/2008

Đây là vụ kiện do Hoa Kỳ khởi xướng đối với sản phẩm lò xo không bọc của Việt Nam ngày 28/01/2008
Giày da - EU điều tra chống bán phá giá
Giày da - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Chấm dứt lệnh áp thuế chống bán phá giá kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2011
Vòng khuyên kim loại - EU điều tra chống bán phá giá
Vòng khuyên kim loại - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 28/4/2004, mức thuế cuối cùng 51,2% - 78,8%.
Xe đạp - EU điều tra chống bán phá giá
Xe đạp - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 29/4/2004, mức thuế cuối cùng 15,8% - 34,5%. Thuế chống bán phá giá tự động hết hiệu lực ngày 15/07/2010, ngành sản xuất nội địa không đệ đơn yêu cầu rà soát cuối kỳ.
Ống tuýp thép - EU điều tra chống bán phá giá
Ống tuýp thép - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 11/8/2004, vụ kiện chấm dứt do bên khởi kiện rút đơn kiện.
Chốt cài inox - EU điều tra chống bán phá giá
Chốt cài inox - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 24/8/2004, mức thuế cuối cùng 7,7%.
Đèn huỳnh quang - EU điều tra chống bán phá giá
Đèn huỳnh quang - EU điều tra chống bán phá giá

28/11/2006

Đây là vụ kiện do EU tiến hành, khởi kiện ngày 10/9/2006, mức thuế cuối cùng 66,1%.
12345678910
Quảng cáo sản phẩm