Chống Trợ Cấp

Tính riêng biệt (Specificity)
Tính riêng biệt (Specificity)

23/09/2008

Chỉ có các trợ cấp riêng biệt mới bị điều chỉnh bởi các nguyên tắc trong Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng. Theo Hiệp định này thì “riêng biệt” gồm có bốn loại sau: -Riêng biệt đối với doanh nghiệp: Chính phủ nhắm đến một công ty hoặc một số công ty nhất định để trợ cấp. -Riêng...
Thuật ngữ về Chống trợ cấp
Thuật ngữ về Chống trợ cấp

06/08/2008

Các thuật ngữ về Chống trợ cấp về cơ bản cũng tương tự như các thuật ngữ về Chống bán phá giá, tuy nhiên cũng có một số thuật ngữ riêng...
12
Quảng cáo sản phẩm