Luật mẫu về chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới

04/12/2006 12:00 - 2852 lượt xem

Luật mẫu về Chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Tải tài liệu
Luat_mau_ve_chong_ban_pha_gia.doc 462 KB
AD_model_law.pdf 27.98 KB
Quảng cáo sản phẩm