WTO là gì?

11/08/2008 12:00 - 2464 lượt xem

Booklet này giới thiệu ngắn gọn và dễ hiểu về Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Booklet được thiết kế dưới dạng các câu hỏi ngắn nhằm giúp đông đảo công chúng hiểu được những khái niệm cơ bản nhất về WTO như: WTO là gì? WTO được tổ chức như thế nào? Các nguyên tắc và hiệp định của WTO?...
Tải tài liệu
1-1_wto.pdf 4147.98 KB
Quảng cáo sản phẩm