Bản Tin Phòng Vệ Thương Mại

Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 6, tháng 12/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 6, tháng 12/2008

08/01/2009

Chủ đề: Phương pháp tính thuế chống bán phá giá “Zeroing” của Hoa Kỳ.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 5, tháng 11/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 5, tháng 11/2008

23/12/2008

Chủ đề: Chính sách Thương mại Hoa Kỳ dưới thời Obama – Những phân tích đối với Việt Nam
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 4, tháng 10/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 4, tháng 10/2009

02/12/2008

Chủ đề: Rà soát thuế chống bán phá giá đối với giầy mũ da Việt Nam tại EU - Một số điểm doanh nghiệp cần lưu ý.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 2, tháng 8/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 2, tháng 8/2009

25/11/2008

Chủ đề: Quy trình đối phó với nguy cơ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài.
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 3, tháng 9/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 3, tháng 9/2008

25/11/2008

Chủ đề: Vai trò của các thành phần phi Nhà nước trong các vụ kiện chống bán phá giá – Bài học kinh nghiệm từ Ấn Độ và Thái Lan. 
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 1, tháng 7/2008
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 1, tháng 7/2008

20/11/2008

Chủ đề: Hội đồng tư vấn về chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ.
12345678910
Quảng cáo sản phẩm