Bản Tin Phòng Vệ Thương Mại

Bản tin Các vụ kiện thương mại quốc tế số 17, tháng 11 năm 2009
Bản tin Các vụ kiện thương mại quốc tế số 17, tháng 11 năm 2009

08/01/2010

Chủ đề: "Tình hình sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại năm 2008"
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 15, tháng 9 năm 2009
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 15, tháng 9 năm 2009

20/11/2009

Chủ đề: "Thủy sản đối mặt với nguy cơ rào cản tại thị trường EU và các Vấn đề cần lưu ý"
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 16, tháng 10 năm 2009
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 16, tháng 10 năm 2009

20/11/2009

Chủ đề: "Thủ tục giải quyết tranh chấp trong WTO"
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 14, tháng 8 năm 2009
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 14, tháng 8 năm 2009

18/10/2009

Chủ đề: "Thổ Nhĩ Kỳ kiện chống lẩn tránh thuế đối với điều hòa Việt nam và giải pháp đối phó"
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 12, tháng 6/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 12, tháng 6/2009

14/09/2009

Chủ đề: "Kính nổi - Vụ kiện tự vệ đầu tiên của Việt Nam".
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 13, tháng 07 năm 2009
Bản tin Các vụ kiện Thương mại Quốc tế số 13, tháng 07 năm 2009

14/09/2009

Chủ đề: "Kiện chống bán phá giá EU - Làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại?"
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 11, tháng 5/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 11, tháng 5/2009

12/06/2009

Chủ đề: "Các biện pháp phòng vệ thương mại - Vũ khí tiềm ẩn bảo vệ hàng hóa trong nước"
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 10, tháng 4/2009
Bản tin các vụ kiện thương mại quốc tế số 10, tháng 4/2009

13/05/2009

Chủ đề: "Vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với Bao bì nhựa Việt Nam tại Hoa Kỳ - Phân tích và khuyến nghị giải pháp đối phó cho Hiệp hội và doanh nghiệp nhựa Việt Nam"
12345678910...11
Quảng cáo sản phẩm