Bình Luận

Báo cáo do Văn phòng Ngân sách Nghị viện Hoa Kỳ thực hiện với mục tiêu phân tích các số liệu thực tế về chống bán phá giá của Hoa Kỳ và thế giới để từ đó đưa ra đề xuất phục vụ các tranh luận tại Nghị viện Hoa Kỳ về việc sửa đối pháp luật chống bán phá giá.

Tiếc thay, Pháp luật về chống bán phá giá Hoa Kỳ lại không xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, mà được xây dựng và sử dụng để bảo vệ một số ít các nhà sản xuất nội địa có năng lực cạnh tranh yếu kém so với các đối thủ nước ngoài.

Về nguyên tắc, pháp luật về chống bán phá giá có mục tiêu là các hành vi không lành mạnh về giá (phân biệt đối xử về giá, bán hàng dưới giá thành…) là kết quả của các biện pháp bảo hộ, độc quyền, trợ cấp hay các khiếm khuyết khác tại thị trường nước ngoài.

Nhân câu chuyện về vụ kiện chống bán phá giá đối với siêu máy tính Nhật Bản tại Hoa Kỳ, tác giả đã đưa ra những nhận định về hệ thống pháp luật chống bán phá giá của nước này.

 

1...11121314151617181920
Quảng cáo sản phẩm