Do Việt Nam Khởi Xướng

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra CBPG do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2022.

Các tin khác »

Hàng Xuất Khẩu Việt Nam Bị Kiện

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31.12.2022.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31.12.2022.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31.12.2022.

Các tin khác »

WTO và Các Quốc Gia Khác

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp tính đến ngày 31/12/2022.

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2022.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Liên minh Châu Âu khởi xướng từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.
 

Các tin khác »