Giới thiệu

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

 

Giới thiệu về Chương trình

 

Các vụ kiện chống bán phá giá là hiện tượng đang diễn ra ngày càng phổ biến trong thực tiễn thương mại quốc tế. Hàng hoá Việt Nam xuất khẩu cũngđang dần trở thành đối tượng của các vụ kiện chống bán phá giá ở nhiềuthị trường. Các vụ kiện chống bán phá giá là một thách thức có thực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp cận thị trường nước ngoài và nâng cao năng lực sản xuất-xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Và cần rất nhiều nỗ lực từ các doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan có thẩm quyền để có thể vượt qua thách thức này và tận dụng các cơ hội mà quá trình hội nhập đem lại.

 

Để hỗ trợ doanh nghiệp đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang thực hiện một Chương trình tổng thể Hỗ trợ doanh nghiệp về vấn đề Chống bán phá giá với nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm:

 

(i) Xây dựng một website làm đầu mối cung cấp các thông tin về chống bán phá giá cho doanh nghiệp, hiệp hội (về các quy định pháp luật của các nước, về số liệu thống kê các vụ kiện, về các kinh nghiệm ứng phó, về xu hướng phát triển…);

 

(ii) Biên soạn và xuất bản sách về các vụ kiện chống bán phá giá (đối với hàng hoá Việt Nam và hàng hoá các nước) để doanh nghiệp có thể tham khảo kinh nghiệm từ thực tế các vụ kiện;

 

(iii) Thiết lập đường dây tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến chống bán phá giá;

 

(iv) Tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp, hiệp hội về Chống bán phá giá.

 

Giới thiệu về Website

 

Website này được xây dựng với mục tiêu:

 

- Làm đầu mối cung cấp các thông tin về chống bán phá giá cho doanh nghiệp, hiệp hội (về các quy định pháp luật của các nước, về số liệu thống kê các vụ kiện, về xu hướng phát triển…).;

 

- Làm diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp với nhau, với các chuyên gia tư vấn (về pháp luật, kinh tế) về vấn đề này.

 

Giới thiệu về Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) - Hội đồng TRC.

 

Hội đồng TRC các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế là đơn vị tư vấn trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, được thành lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nam phòng tránh, đối phó và/hoặc sử dụng có hiệu quả công cụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

 

Hội đồng TRC đóng vai trò như một trung tâm tư vấn chiến lược và hành động cụ thể cho các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng sản xuất – xuất khẩu của Việt Nam liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

 

Hội đồng TRC cũng là đầu mối cung cấp các thông tin pháp luật, thực tiễn có liên quan đến các vấn đề chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

 

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin của Hội đồng TRC được thực hiện miễn phí đối với tất cả các doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan liên quan.

 

Thông tin chi tiết về Hội đồng TRC: https://chongbanphagia.vn/danh-muc-tin-c14/hoi-dong-trc.html