Biện Pháp Tự Vệ

Thép dây, thép cuộn - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (AC01.SG04)
Thép dây, thép cuộn - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (AC01.SG04)

01/08/2018

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Phân bón - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG06)
Phân bón - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG06)

12/05/2017

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1682A/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hàng hóa nêu trên.

Tôn màu - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG05)
Tôn màu - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG05)

06/07/2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QCLT) nhận được Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu

Phôi thép và thép dài - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG04)
Phôi thép và thép dài - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG04)

25/12/2015

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam khởi xướng ngày 26/12/2015.

Bột ngọt - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG03)
Bột ngọt - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG03)

03/09/2015

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Việt Nam khởi xướng ngày 01/09/2015.

Dầu thực vật - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG02)
Dầu thực vật - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG02)

26/12/2012

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam tiến hành khởi xướng điều tra ngày 26/12/2012 căn cứ trên đơn kiện nhận được từ Tổng Công ty Dầu Thực vật (VOCARIMEX) đệ đơn ngày 30/11/2012.

Kính nổi - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG01)
Kính nổi - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG01)

14/07/2009

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam khởi xướng ngày 01/07/2009.