Dầu thực vật - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG02)

26/12/2012 12:00 - 7363 lượt xem

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam tiến hành khởi xướng điều tra ngày 26/12/2012 căn cứ trên đơn kiện nhận được từ Tổng Công ty Dầu Thực vật (VOCARIMEX) đệ đơn ngày 30/11/2012.

- Sản phẩm bị điều tra: Dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinh luyện và dầu olein tinh luyện có mã số HS: 1507.90.90; 1511.90.91; 1511.90.92; 1511.90.99. 

- Biện pháp tự vệ tạm thời

 

Ngày 22/04/2013, Bộ Công thương ra quyết định áp đặt biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm dầu thực vật với mức thuế nhập khẩu 5% trong thời gian không quá 200 ngày.

- Ngày 25/06/2013, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương ra thông báo gia hạn vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ thêm 02 tháng trước khi ra quyết định cuối cùng trong điều tra. 

 

Biện pháp tự vệ chính thức:

Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 5987/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện với mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.(mã số vụ việc 12-KN-TVE-01).


Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký (tức ngày 07/9/2013). Quyết định này thay thế Quyết định số 2564/QĐ-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời. Mức thuế tự vệ chính thức được áp dụng theo lộ trình như trong bảng dưới đây:

 

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế

07/5/2013 - 06/5/2014

5%

07/5/2014 - 06/5/2015

4%

07/5/2015 - 06/5/2016

3%

07/5/2016 - 06/5/2017

2%


- Kết quả rà soát giữa kỳ và thay đổi mức thuế tự vệ 

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 8287/QĐ-BCT thông báo về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo Quyết định 8287/QĐ-BCT, mức thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2016 sẽ áp dụng theo khung thời gian sau:
 

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế

08/05/2016 – 09/05/2017

2%

08/05/2017 trở đi
(nếu không gia hạn)

0%


Tin tức liên quan:

Việt Nam điều tra tự vệ dầu thực vật nhập khẩu 

Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với dầu thực vật nhập khẩu 

Việt Nam gia hạn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với dầu thực vật nhập khẩu

Thông báo thay đổi mức thuế tự vệ áp dụng đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam theo lộ trình

Tài liệu liên quan xem tại các tập tin đính kèm dưới đây:

 

Tải tài liệu
1. Thong bao kem QD dieu tra tu ve
3. Ban cau hoi cho Nha nhap khau
4. Ban cau hoi cho Xuat khau trong nuoc
5. Phieu DK
6. Ket luan so bo - Quyet dinh - Thong bao ap dung BPTV
7. Bao cao cuoi cung
8. Quyet dinh 12 KN TVE
9. Thong bao 12 KN TVE
10. Quyet dinh 8287
2. Quyet dinh dieu tra tu ve
Quảng cáo sản phẩm