Việt Nam tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu

28/12/2012 12:00 - 1647 Views

 

Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Cục Quảnlý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã nhận được đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệđối với mặt hàng dầu đậu nành và dầu cọ nhập khẩu vào Việt Nam của Tổng Công tyCông nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ CôngThương đã xác nhận đơn yêu cầu của Nguyên đơn là đầy đủ và hợp lệ theo quy địnhcủa pháp luật.

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết địnhsố 7968/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầuthực vật nhập khẩu vào Việt Nam.

Mộtsố thông tin chung về vụ việc:

  • Cơ quan điều tra: Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) – Bộ Công Thương;
  • Nguyên đơn: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (Vocarimex).
  • Giai đoạn điều tra: từ 01/01/2012 tới 31/12/2012;
  • Sản phẩm bị điều tra: Dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinh luyện và dầu Olein tinh luyện với các mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99.

Các bên liên quan nếu muốn tiếp cận thông tin lưu hành công khaiphải đăng ký với Cơ quan điều tra để được tiếp cận và được cung cấp thông tintheo mẫu TiếngViệt hoặc TiếngAnh. Đơn đăng ký quyền tiếp cận thông tin liên quan của vụ việc phải đượcgửi tới Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương theo địa chỉ dưới đây trongthời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra.

Bảng câu hỏi điều tra sẽ được gửi đến các bên liên quan sau ngày raquyết định điều tra. Tất cả các bên liên quan có thể nêu quan điểm của mình vềvụ việc này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ra quyết định điềutra vụ việc (trong trường hợp này là ngày 26 tháng 1 năm 2013). BộCông Thương sẽ có trách nhiệm xem xét tất cả các thông tin, chứng cứ, quan điểmcủa các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Để kê khai và trả lời bảng câu hỏi đúng yêu cầu của cơ quan điều tra, các bênliên quan có thể đăng ký theomẫu tham gia buổi hướng dẫn kê khai và trả lời bảng câu hỏi do Cục Quản lýcạnh tranh tổ chức.

Bản trả lời, văn bản và tài liệu liên quanphải được nộp trước khi hết hạn, dưới 02 dạng: bản điện tử CD hoặc DVD (soft copy) và bản in (hard copy) bằng TiếngViệt theo địa chỉ sau đây:

Ban Xử lýchống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05002 (Máy lẻ: 1029)

Fax: (+84 4) 222.05003

Email: quynhpm@moit.gov.vn;giangphg@moit.gov.vn.

Nếu thông tin không được gửi tới cơ quan điều tra trong thời hạn nêutrên, cơ quan điều tra có thể sử dụng các thông tin sẵn có khi xem xét vụ việcphù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các bên liên quan có thể tiếp cận cácthông tin do một bên khác cung cấp dưới dạng bản lưu hành công khai tại CụcQuản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.

Nhấp vào đây để tải về:

1.Quyếtđịnh điều tra

2. Thôngbáo tiến hành điều tra

3. Bảngcâu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất trong nước

4.Bảng câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu

5. Bảng câu hỏi điều tra dành cho nhà xuất khẩutiếng việt; tiếng anh

  BanXử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ – Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cục quản lý cạnh tranh

 

 

Quảng cáo sản phẩm