Ấn Độ

Ấn Độ là một trong các quốc gia tiến hành điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ) nhiều nhất trên thế giới. Chuyên mục về PVTM của Ấn Độ sẽ cung cấp những thông tin về pháp luật, quy trình thủ tục, thực tiễn và những lưu ý về kỹ năng đối phó với các vụ kiện PVTM tại thị trường Ấn Độ. Đây là các thông tin cần thiết giúp doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam trong phòng tránh và đối phó hiệu quả với các vụ kiện hoặc nguy cơ kiện PVTM.