Có những biện pháp PVTM nào ở Ấn Độ?

21/12/2022 11:45 - 148 lượt xem

Tương tự như các nước thành viên khác của WTO, Ấn Độ quy định và áp dụng 03 loại biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) với mục tiêu bảo vệ các ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ trước hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm:

 

- Biện pháp chống bán phá giá:

 

Là biện pháp áp dụng nhằm chống lại hiện tượng hàng hóa nước ngoài nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Ấn Độ.

 

- Biện pháp chống trợ cấp:

 

Là biện pháp áp dụng nhằm chống lại hiện tượng hàng hóa nước ngoài nhập khẩu được trợ cấp gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Ấn Độ.

 

Khoản trợ cấp bị xem xét có thể là khoản vay với lãi suất hỗ trợ, khoản thuế được miễn, khoản thanh toán gián tiếp…mà nhờ đó hàng hóa có thể xuất khẩu vào Ấn Độ với mức giá thấp hơn so với thông thường.

 

- Biện pháp tự vệ:

 

Là biện pháp áp dụng nhằm chống lại hiện tượng hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa Ấn Độ. Đây có thể xem là biện pháp bảo hộ tạm thời để ngành sản xuất hàng hóa cạnh tranh trực tiếp hoặc tương tự của Ấn Độ có thể gia tăng năng lực cạnh tranh trước hàng hóa nước ngoài nhập khẩu.

 

Phần lớn các biện pháp PVTM ở Ấn Độ được áp dụng dưới hình thức thuế bổ sung bên cạnh thuế nhập khẩu thông thường (bao gồm thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, tự vệ). Riêng biện pháp tự vệ, hình thức áp dụng phổ biến là thuế tự vệ hoặc biện pháp hạn chế định lượng hàng nhập khẩu.

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm