Thực tiễn điều tra PVTM ở Ấn Độ

CBPG là biện pháp PVTM được sử dụng phổ biến nhất bởi hầu hết các nước trên thế giới, chiếm đến 86% tổng các biện pháp PVTM được khởi xướng

Do tính chất phức tạp trong điều tra so với CBPG nên các biện pháp áp thuế CTC thường ít được sử dụng hơn. Tuy nhiên, số lượng các vụ điều tra thuế trợ cấp đang có xu hướng tăng từ năm 2010. Đỉnh điểm vào năm 2020, tổng số vụ khởi xướng điều tra CTC lên đến 56. Tuy nhiên, sang đến năm 2021, số lượng vụ việc đã giảm đi đáng kể khi chỉ còn có 18 vụ.

Mỗi thành viên WTO có thể tiến hành “Tự vệ” (ví dụ: hạn chế nhập khẩu hàng hóa nào đó tạm thời) để bảo vệ ngành sản xuất nội địa khỏi sự gia tăng đột biến hàng nhập khẩu, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành sản xuất

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tính đến hết năm 2021, Ấn Độ là quốc gia sử dụng thường xuyên nhất các biện pháp CBPG.