Thực tiễn điều tra PVTM ở Ấn Độ

Ấn Độ là một trong số các nước sử dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương mại. Các sản phẩm xuất khẩu sang Ấn Độ thường xuyên bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành nội địa gồm có: hóa chất & hóa dầu, dược phẩm, thép và kim loại khác, hàng dệt/xơ/sợi...

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tính đến hết năm 2021, Ấn Độ là quốc gia sử dụng thường xuyên nhất các biện pháp CBPG.

Theo thống kê của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tính đến hết năm 2021, dù chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong tổng số 651 vụ việc điều tra chống trợ cấp (CTC) trên toàn cầu,  Ấn Độ vẫn đứng thứ 5 trong số các nền kinh tế sử dụng thường xuyên các biện pháp CTC trên thế giới với 29 vụ, chiếm 4,5%.

Theo thống kê của WTO, Ấn Độ là nước tiến hành các cuộc điều tra tự vệ nhiều nhất trên thế giới với 46 vụ khởi xướng điều tra (chiếm 11% tổng số vụ khởi xướng điều tra trên toàn cầu), trong đó có 22 vụ hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ.

Việt Nam không phải là đối tượng chính của Ấn Độ trong các vụ điều tra PVTM. Trên thực tế, tổng số vụ điều tra PVTM mà Ấn Độ khởi xướng đối với Việt Nam chỉ chiếm 1 phần nhỏ, khoảng 6% trong tổng số vụ việc mà Ấn Độ khởi xướng điều tra đối với hàng hóa trên toàn cầu. Thêm vào đó, số lượng các vụ việc bị áp thuế PVTM cũng chỉ chiếm 4%.

Để tận dụng lợi thế của việc mở cửa thị trường quốc tế và toàn cầu hóa, Ấn Độ cũng thúc đẩy việc xuất khẩu sang các quốc gia khác, tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với các cuộc điều tra PVTM ở các nước khác.

CBPG là biện pháp PVTM được sử dụng phổ biến nhất bởi hầu hết các nước trên thế giới, chiếm đến 86% tổng các biện pháp PVTM được khởi xướng

Do tính chất phức tạp trong điều tra so với CBPG nên các biện pháp áp thuế CTC thường ít được sử dụng hơn. Tuy nhiên, số lượng các vụ điều tra thuế trợ cấp đang có xu hướng tăng từ năm 2010. Đỉnh điểm vào năm 2020, tổng số vụ khởi xướng điều tra CTC lên đến 56. Tuy nhiên, sang đến năm 2021, số lượng vụ việc đã giảm đi đáng kể khi chỉ còn có 18 vụ.

1 2