Xu hướng sử dụng các biện pháp Chống trợ cấp trên toàn cầu

03/10/2022 04:54 - 15 lượt xem

Do tính chất phức tạp trong điều tra so với CBPG nên các biện pháp áp thuế CTC thường ít được sử dụng hơn. Tuy nhiên, số lượng các vụ điều tra thuế trợ cấp đang có xu hướng tăng từ năm 2010. Đỉnh điểm vào năm 2020, tổng số vụ khởi xướng điều tra CTC lên đến 56. Tuy nhiên, sang đến năm 2021, số lượng vụ việc đã giảm đi đáng kể khi chỉ còn có 18 vụ.

 

Hình 1: Các vụ điều tra CTC được khởi xướng qua các năm

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Các nước điều tra áp dụng biện pháp CTC

 

Hoa Kỳ là quốc gia sử dụng nhiều nhất các biện pháp thuế CTC với 301 vụ việc khởi xướng điều tra và 203 biện pháp CTC được áp dụng, tiếp đến là EU với 92 vụ khởi xướng và 46 vụ áp thuế, Canada (77 vụ khởi xướng, 40 vụ áp thuế)… Có thể thấy rằng, các nước phát triển sử dụng biện pháp đối kháng thường xuyên hơn mặc dù tổng số vụ điều tra CTC vẫn ít hơn rất nhiều so với các vụ điều tra CBPG.

 

Hình 2: Tốp các nước sử dụng các biện pháp CTC nhiều nhất

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Các nước bị điều tra áp dụng biện pháp CTC

 

Trong tổng cộng 651 vụ khởi xướng điều tra CTC tính đến 31/12/2021, có đến 196 vụ tiến hành đối với hàng hóa của Trung Quốc (chiếm 30%) và trong 196 vụ khởi xướng điều tra đó, có 145 vụ hàng hóa bị áp thuế CTC. Sau Trung Quốc, Ấn Độ là nước bị khởi xướng điều tra nhiều thứ 2 với 96 vụ bị khởi xướng điều tra và 60 vụ bị áp thuế.

 

Hình 3: Tốp các nước bị điều tra CTC nhiều nhất 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Các nhóm sản phẩm bị áp thuế CTC

 

Theo số liệu thống kê của WTO từ năm 1995-2021, kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng là đối tượng bị áp thuế CTC nhiều nhất trên toàn cầu, chiếm đến 50% tổng số vụ việc bị áp dụng biện pháp CTC, tiếp đến là các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (chiếm 9%) và nhựa, cao su (chiếm 8%).

 

Hình 4: Các nhóm sản phẩm bị áp thuế CTC nhiều nhất trên toàn cầu

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Trung tân WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm