Tổng quan về tình hình điều tra Phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ

15/12/2022 10:45 - 37 lượt xem

Số liệu thống kê của WTO cho thấy Hoa Kỳ là một trong những thành viên WTO sử dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương mại. Các sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ thường xuyên bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành nội địa gồm có: kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng; hóa chất và các sản phẩm liên quan; nhựa, cao su... Các quốc gia/vùng lãnh thổ thường xuyên bị cáo buộc với các hành vi bóp méo thương mại khi xuất khẩu sang EU bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.

 

Hoa Kỳ đã khởi xướng tổng cộng 1155 cuộc điều tra phòng vệ thương từ 1/1/1995 đến 31/12/2021, trong đó bao gồm 841 vụ điều tra CBPG, 301 cuộc điều tra CTC và 13 cuộc điều tra tự vệ. Trong số các vụ điều tra khởi xướng, Hoa Kỳ đã áp dụng chính thức 615 biện pháp CBPG, 203 biện pháp CTC và 8 biện pháp tự vệ.

 

Bảng tổng hợp các vụ điều tra PVTM được Hoa Kỳ tiến hành (1/1/1995 – 31/12/2021)

 

Điều tra CBPG

Điều tra CTC

Điều tra TV

Tổng

Khởi xướng điều tra

841

301

13

1155

Áp dụng biện pháp PVTM

615

203

8

826

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm