Thực tiễn điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ tại Hoa Kỳ

15/12/2022 04:33 - 267 lượt xem

Theo thống kê của WTO, Ấn Độ là nước tiến hành các cuộc điều tra tự vệ nhiều nhất trên thế giới với 46 vụ khởi xướng điều tra (chiếm 11% tổng số vụ khởi xướng điều tra trên toàn cầu), trong đó có 22 vụ hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ.

 

Hình 1: Các nền kinh tế sử dụng biện pháp tự vệ nhiều nhất (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Trong giai đoạn từ 1/1/1995 đến 31/12/2021, Hoa Kỳ là khu vực sử dụng không nhiều biện pháp tự vệ, với 13 vụ điều tra (xếp thứ 9, chiếm 3,2% tổng số vụ trên toàn thế giới) và 4 vụ áp dụng biện pháp tự vệ (xếp thứ 8, chiếm 3,9% tổng số vụ trên toàn thế giới)

 

Các nhóm sản phẩm bị áp thuế tự vệ nhiều nhất tại Hoa Kỳ

 

Cũng giống trong trường hợp điều tra CBPG, CTC, kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng là đối tượng bị áp dụng các biện pháp tự vệ nhiều nhất trên toàn cầu. Thực tế cho thấy, trong tổng số các trường hợp bị áp thuế tự vệ, có đến 26% là kim loại cơ bản, tiếp đến là các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất với 17%.

 

Hình 2: Nhóm các sản phẩm bị áp dụng biện pháp tự vệ nhiều nhất thế giới (1995-2021)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu WTO

 

Trong giai đoạn 1995-2021, Hoa Kỳ đã khởi xướng tổng cộng 13 vụ điều tra tự vệ và áp thuế đối với 8 vụ việc trong số đó. Khác với CBPG và CTC, các biện pháp tự vệ được Hoa Kỳ áp dụng khá ít trong phòng vệ thương mại.

 

Các sản phẩm được Hoa Kỳ áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm: kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng (3 vụ); máy móc, thiết bị điện (2 vụ); động vật, sản phẩm từ động vật (1 vụ); sản phẩm rau quả (1 vụ); sản phẩm chế tạo khác (1 vụ).

 

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm