Thực tiễn điều tra PVTM ở Hoa Kỳ

Theo thống kê của WTO, Ấn Độ là nước tiến hành các cuộc điều tra tự vệ nhiều nhất trên thế giới với 46 vụ khởi xướng điều tra (chiếm 11% tổng số vụ khởi xướng điều tra trên toàn cầu), trong đó có 22 vụ hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ.

Để tận dụng lợi thế của việc mở cửa thị trường quốc tế và toàn cầu hóa, Hoa Kỳ cũng thúc đẩy việc xuất khẩu sang các quốc gia khác, tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng đang phải đối mặt với các cuộc điều tra PVTM ở các nước khác.

Việt Nam không phải là đối tượng chính của Hoa Kỳ trong các vụ điều tra PVTM. Trên thực tế, tổng số vụ điều tra PVTM mà Hoa Kỳ khởi xướng đối với Việt Nam chỉ chiếm 1 phần nhỏ, khoảng 4% trong tổng số vụ việc mà Hoa Kỳ khởi xướng điều tra đối với hàng hóa trên toàn cầu.

Số liệu thống kê của WTO cho thấy Hoa Kỳ là một trong những thành viên WTO sử dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương mại. Các sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ thường xuyên bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành nội địa gồm có: kim loại cơ bản và các sản phẩm của chúng; hóa chất và các sản phẩm liên quan; nhựa, cao su...

Theo số liệu thống kê của WTO tính đến hết năm 2021, Ấn Độ vẫn tiếp tục là quốc gia sử dụng nhiều nhất các biện pháp CBPG với tổng cộng 1.100 vụ khởi xướng điều tra và 767 vụ áp dụng biện pháp, trong khi đó, chỉ có 13 biện pháp CTC và 22 biện pháp TV được áp dụng. Sau Ấn Độ, Hoa Kỳ là nước sử dụng các biện pháp CBPG nhiều thứ 2 trên thế giới với 841 vụ khởi xướng và 615 vụ áp thuế.

Hoa Kỳ là quốc gia sử dụng nhiều nhất các biện pháp thuế CTC với 301 vụ việc khởi xướng điều tra và 203 biện pháp CTC được áp dụng, tiếp đến là EU với 92 vụ khởi xướng và 46 vụ áp thuế, Canada (77 vụ khởi xướng, 40 vụ áp thuế)…

CBPG là biện pháp PVTM được sử dụng phổ biến nhất bởi hầu hết các nước trên thế giới, chiếm đến 86% tổng các biện pháp PVTM được khởi xướng

Do tính chất phức tạp trong điều tra so với CBPG nên các biện pháp áp thuế CTC thường ít được sử dụng hơn. Tuy nhiên, số lượng các vụ điều tra thuế trợ cấp đang có xu hướng tăng từ năm 2010. Đỉnh điểm vào năm 2020, tổng số vụ khởi xướng điều tra CTC lên đến 56. Tuy nhiên, sang đến năm 2021, số lượng vụ việc đã giảm đi đáng kể khi chỉ còn có 18 vụ.

1 2