Biện Pháp Tự Vệ

Vải dệt từ bông - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Vải dệt từ bông - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

27/10/2023

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo khởi xướng điều tra tự vệ đối với vải dệt từ bông nhập khẩu.

Sợi làm từ bông - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Sợi làm từ bông - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

27/10/2023

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo khởi xướng điều tra tự vệ đối với sợi làm từ bông nhập khẩu. 

Vỏ bình ga bằng thép - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Vỏ bình ga bằng thép - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

29/03/2023

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) thông báo điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng vỏ bình ga bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam (mã vụ việc SG case No.01-2023)

Xi-măng - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Xi-măng - Philippines điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

05/10/2022

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) đã khởi xướng điều tra) áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm xi măng nhập khẩu vào Philippines căn cứ vào Mục 6 của Đạo luật về biện pháp tự vệ của Phi-líp-pin.

Sản phẩm nhựa PVC - Ấn Độ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Sản phẩm nhựa PVC - Ấn Độ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

05/10/2022

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương nhận được thông tin về việc Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (CQĐT) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm nhựa PVC.

Gạch men - Ukraine điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Gạch men - Ukraine điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

16/06/2021

Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Liên ngành về Thương mại quốc tế Ukraine khởi xướng vụ việc điều tra nhằm áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm gạch men (ceramic tiles) nhập khẩu, được phân loại theo mã HS 6907.

Hạt nhựa EPS - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Hạt nhựa EPS - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

24/11/2020

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Ủy ban tự vệ Indonesia (KPPI) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm hạt nhựa EPS được phân loại theo mã HS 3903.11.10

Giấy bọc thuốc lá - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ
Giấy bọc thuốc lá - Indonesia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

13/11/2020

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Ủy ban tự vệ Indonesia (KPPI) đã thông báo khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm giấy bọc thuốc lá được phân loại theo các mã HS: 4813.20.00, 4813.90.10, 4813.90.90.

1 2 3 4