Xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste - Hoa Kỳ khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu

14/03/2024 09:32 - 447 lượt xem

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được thông báo của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) khởi xướng điều tra tự vệ toàn cầu với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Fine Denier Polyester Staple Fiber). Cụ thể như sau:

 

I. Thông tin liên quan

 

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 28 tháng 02 năm 2024.

 

2. Mặt hàng bị điều tra: Xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Fine Denier Polyester Staple Fiber) có Mã HS: 5503.20.0025.

 

3. Nguyên đơn: Các nhà sản xuất sợi staple nhân tạo từ polyester của Hoa Kỳ, bao gồm: Fiber Industries LLC d/b/a Darling Fibers; Nan Ya Plastics Corp, America; và Sun Fiber LLC.

 

4. Lý do cáo buộc: Nguyên đơn cáo buộc việc nhập khẩu xơ sợi staple nhân tạo từ polyester đã tăng mạnh so với sản xuất và tiêu thụ nội địa, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng tới ngành sản xuất trong nước.

 

II. Lịch trình vụ việc

Ngày

Sự kiện

28/02/2024

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra

 

Hồ sơ vụ kiện được đính kèm dưới đây:

Tải tài liệu
Thông báo khởi xướng điều tra
Quảng cáo sản phẩm