Ấn Phẩm

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2023
Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2023

27/05/2024

Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023
Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

20/05/2024

Thời gian: 2024 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Báo cáo: “Đánh giá tác động Quy định của bang Washington (Hoa Kỳ) đối với xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam”
Báo cáo: “Đánh giá tác động Quy định của bang Washington (Hoa Kỳ) đối với xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam”

22/02/2024

Thời gian: 02/2022

Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)

 

Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU)
Sổ tay phòng vệ thương mại tại Liên minh châu Âu (EU)

04/01/2024

Thời gian: 12/2023

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Sổ tay phòng vệ thương mại tại Ấn Độ
Sổ tay phòng vệ thương mại tại Ấn Độ

04/01/2024

Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

 

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”
Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”

09/08/2023

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 31+32 Quý I+II/2023”

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2022
Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2022

17/07/2023

Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Hướng dẫn cho doanh nghiệp về Biện pháp Phòng vệ thương mại trong bối cảnh CPTPP
Hướng dẫn cho doanh nghiệp về Biện pháp Phòng vệ thương mại trong bối cảnh CPTPP

04/05/2023

Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Dự án EDM, tham vấn Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

1 2 3 4 5 6 7 8