Ấn Phẩm

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2020
Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2020

18/08/2021

Thời gian thực hiện: 2021


Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 5 năm 2021

01/06/2021

Thời gian: Tháng 05/2021
Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 4 năm 2021

16/05/2021

Thời gian: Tháng 04/2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)
Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ
Sổ tay đấu thầu: Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

06/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI
Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"
Báo cáo Nghiên cứu: Việt Nam thực hiện VPA-FLEGT - Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp"

06/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 3 năm 2021

26/03/2021

Thời gian: Tháng 03/2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
Bản tin TBT Việt Nam số 01 năm 2021
Bản tin TBT Việt Nam số 01 năm 2021

10/03/2021

Thời gian: Tháng 01/2021

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TBT Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7 8