Văn Bản Pháp Luật

Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP
Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Hồ sơ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP

11/06/2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định).

10 quy định mới về chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2023
10 quy định mới về chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2023

14/07/2023

Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BTC quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2023.

Thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp Phòng vệ thương mại trong RCEP
Thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp Phòng vệ thương mại trong RCEP

29/03/2022

Ngày ban hành: 23/03/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại
Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại

08/11/2021

Ngày ban hành: 29/10/2021

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Thông tư số 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện EVFTA về Phòng vệ thương mại
Thông tư số 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện EVFTA về Phòng vệ thương mại

03/12/2020

Hiệp định EVFTA đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Trong đó, nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại chương 3 của Hiệp định, bao gồm các biện pháp nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước của các Thành viên Hiệp định
Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP
Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

21/10/2020

Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được Bộ Công Thương ban hành ngày 30/9/2019.
Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

01/07/2020

Ngày ban hành: 29/11/2019

 

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

1 2 3 4 5 6 7 8