Văn Bản Pháp Luật

Thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp Phòng vệ thương mại trong RCEP
Thông tư số 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp Phòng vệ thương mại trong RCEP

29/03/2022

Ngày ban hành: 23/03/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại
Thông tư số 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại

08/11/2021

Ngày ban hành: 29/10/2021

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Thông tư số 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện EVFTA về Phòng vệ thương mại
Thông tư số 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện EVFTA về Phòng vệ thương mại

03/12/2020

Hiệp định EVFTA đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Trong đó, nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại chương 3 của Hiệp định, bao gồm các biện pháp nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước của các Thành viên Hiệp định
Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP
Thông tư số 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

21/10/2020

Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được Bộ Công Thương ban hành ngày 30/9/2019.
Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

01/07/2020

Ngày ban hành: 29/11/2019

 

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Quyết định số 1347/QĐ-BCT ngày 19/5/2020 triển khai một số hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại (PVTM) cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.
Quyết định số 1347/QĐ-BCT ngày 19/5/2020 triển khai một số hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại (PVTM) cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

22/05/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BCT ngày 19/5/2020 triển khai một số hoạt động của Bộ Công Thương nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại (PVTM) cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.   
Quyết định 824/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ"
Quyết định 824/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ"

08/07/2019

Ngày 04/07/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ"
Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

30/08/2018

Ngày 20/04/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

1 2 3 4 5 6 7 8