Tin Cảnh báo sớm

Hoa Kỳ nhận hồ sơ yêu cầu điều tra CBPG đối với sản phẩm túi mua hàng bằng giấy nhập khẩu từ Việt Nam
Hoa Kỳ nhận hồ sơ yêu cầu điều tra CBPG đối với sản phẩm túi mua hàng bằng giấy nhập khẩu từ Việt Nam

07/06/2023

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm túi mua hàng bằng giấy nhập khẩu từ Việt Nam.

Cảnh báo về dự thảo Quy định của Châu Âu với gỗ tấm và gỗ tấm ốp
Cảnh báo về dự thảo Quy định của Châu Âu với gỗ tấm và gỗ tấm ốp

19/05/2023

Ngày 24/04/2023, EU đã gửi thông báo (mã G/TBT/N/EU/968) lấy ý kiến của các nước thành viên WTO về dự thảo Quy định của Châu Âu về điều kiện phân loại không thử nghiệm đối với phản ứng chống cháy của gỗ tấm và gỗ tấm ốp tự nhiên (solid wood panelling and cladding).

Cảnh báo dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
Cảnh báo dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn

19/05/2023

Ngày 21/04/2023, Nam Phi đã gửi thông báo số G/TBT/N/ZAF/250 cho các nước Thành viên WTO về dự thảo Quy định về Ghi nhãn và Quảng cáo Thực phẩm.

Cảnh báo về Dự thảo sửa đổi một phần tiêu chí về kích thước và chất lượng tiêu chuẩn của sản phẩm gỗ của Hàn Quốc
Cảnh báo về Dự thảo sửa đổi một phần tiêu chí về kích thước và chất lượng tiêu chuẩn của sản phẩm gỗ của Hàn Quốc

09/05/2023

Ngày 11/04/2023, Hàn Quốc đã gửi một thông báo (mã G/TBT/N/KOR/1133) cho Ban Thư ký WTO về Dự thảo sửa đổi một phần tiêu chí về kích thước và chất lượng tiêu chuẩn của sản phẩm gỗ.

Pin mặt trời Việt Nam có nguy cơ bị áp thuế 254%
Pin mặt trời Việt Nam có nguy cơ bị áp thuế 254%

05/05/2023

Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu khôi phục thuế quan đối với các tấm pin mặt trời từ Đông Nam Á lên tới 254%.

Cảnh báo về Dự thảo của Hoa Kỳ quy định về hạn chế với các sản phẩm tiêu dùng có chứa các hóa chất ưu tiên
Cảnh báo về Dự thảo của Hoa Kỳ quy định về hạn chế với các sản phẩm tiêu dùng có chứa các hóa chất ưu tiên

14/04/2023

Ngày 06/01/2023, Hoa Kỳ đã gửi thông báo (mã G/TBT/N/USA/1958) cho Ban Thư ký WTO để lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Quy định của Hoa Kỳ có tên “Hạn chế và Báo cáo về sản phẩm an toàn hơn” cho Bang Washington. 

Cảnh báo về Dự thảo Quy định của Hoa Kỳ về quy tắc sử dụng mới quan trọng đối với hóa chất
Cảnh báo về Dự thảo Quy định của Hoa Kỳ về quy tắc sử dụng mới quan trọng đối với hóa chất

18/12/2022

Ngày 06/12/2022, Hoa Kỳ đã gửi thông báo (mã G/TBT/N/USA/1949) cho các nước thành viên WTO để lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy định của Hoa Kỳ về quy tắc sử dụng mới quan trọng (significant new use rules - SNURs) đối với các hóa chất.

Hoa Kỳ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM với ghim dập nhập khẩu từ Việt Nam
Hoa Kỳ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM với ghim dập nhập khẩu từ Việt Nam

02/12/2022

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM (anti-circumvention) với sản phẩm ghim dập nhập khẩu từ Việt Nam.

1 2 3